VISS­TE DU ATT…

Bromma Tidning - - BROMMA -

Tre ele­ver på Brom­ma gym­na­si­um vann 10 000 kro­nor för sitt UF-fö­re­tag Ae­roE­duca­tion där de ut­veck­lat en vind­tun­nel som an­vänds för la­bo­ra­tio­ner om luft­ström­mar. Peng­ar­na kom­mer från Ljung­berg sfon­den och ele­ver­na täv­la­de mot UF-fö­re­tag i he­la Sve­ri­ge. He­ja!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.