BP lad­dar om för and­ra kval­mat­chen

Bromma Tidning - - BROMMA -

Det blev en för­lust för BP:s da­mer i den förs­ta kval­mat­chen om en plats i Eli­tet­tan. På ett reg­nigt Grimsta tog Lid­kö­pings FK hem se­gern med 2-1. BP:s en­da mål kom först i 90:e mi­nu­ten.

– De var li­te tyng­re, li­te he­ta­re. Så man har in­te råd att tap­pa he­la förs­ta halv­le­ken, vi mås­te va­ra med från bör­jan, sä­ger lagets trä­na­re Mar­ce­lo Fer­nán­dez.

Nu i hel­gen, den 14 ok­to­ber, vän­tar ett re­tur­mö­te. Då möts la­gen bor­ta på Fram­näs IP i Lid­kö­ping.

– Vi mås­te ka­na­li­se­ra ener­gin till re­vansch­lust och för­sö­ka vän­da på det här. Vil­ket jag tror vi har möj­lig­het att gö­ra, sä­ger lagets trä­na­re Mar­ce­lo Fer­nán­dez.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

RE­VANSCH. Eli­tet­tan. Nu mås­te BP vin­na för att kva­la upp till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.