Nu får Jom­pa-bor­na tyc­ka till (igen)

Bromma Tidning - - BROMMA -

För två år se­dan hölls works­hops i Jo­han­nes­fred där vux­na och barn fick kom­ma med för­slag för att för­bätt­ra ute­mil­jön i de­ras om­rå­de. För­bätt­rad till­gäng­lig­het till vatt­net, med bad­bryg­gor, var någ­ra av för­sla­gen. Istäl­let fick Jo­han­nes­freds­bor­na sol­bryg­gor pla­ce­ra­de fle­ra me­ter från vat­ten­bry­net – till ing­ens gläd­je.

Men nu har för­sla­gen från de works­hops som hölls lett fram till en pro­gram­plan för om­rå­det. Den ska bo­en­de i Jo­han­nes­fred nu kun­na tit­ta på, och läm­na syn­punk­ter om, ons­da­gen den 18 ok­to­ber kloc­kan 1618 på fot­bolls­pla­nen vid Ulvsun­da­sko­lan. Så klä er varmt!

FOTO: STOCK­HOLMS STAD

IMPOPULÄRA. Det är in­te sär­skilt många Jo­han­nes­freds­bor som har jub­lat åt sol­bryg­gor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.