Ska­pa en håll­bar gar­de­rob i Blac­kan

Bromma Tidning - - BROMMA -

Vi svens­kar släng­er i ge­nom­snitt åt­ta ki­lo klä­der per per­son och år. Det vill för­fat­tar­na till boken ”Slow fa­shion, din gui­de till ett smart och håll­bart mo­de”, få stopp på.

Den 22 ok­to­ber kloc­kan 11.30 kom­mer en av för­fat­tar­na, Jen­nie Jo­hans­son, till Blac­ke­bergs bib­li­o­tek och fö­re­lä­ser om hur du ska­par en gar­de­rob som är snäl­la­re mot mil­jön. Ef­teråt blir det works­hop, här kan du som be­sö­ka­re få guid­ning i hur du la­gar di­na eg­na klä­der. Ta med dig eg­na klä­der att la­ga. Sy­ma­ski­ner och en del lag­nings­ma­te­ri­al finns på plats. An­mäl dig till works­ho­pen i för­väg på med­bor­gar­kon­to­ret. brom­ma@stockholm.se el­ler di­rekt på bib­li­o­te­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.