M: ”Man mås­te ha li­te

”En oö­ver­lagd tan­ke­vur­pa”. Det­ta kal­lar le­da­mo­ten i full­mäk­ti­ge, tilli­ka Noc­ke­by­bon, Yvon­ne Fer­nell Ing­el­ström (M), stopp­för­bu­det i Noc­ke­by. Nu driver hon själv frå­gan om att upp­hä­va för­bu­det.

Bromma Tidning - - BROMMA -

Det kri­ti­se­ra­de stopp­för­bu­det på Noc­ke­by torg har fått även po­li­ti­ker att vak­na. Yvon­ne Fer­nell Ing­el­ström är le­da­mot för Mo­de­ra­ter­na i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Och Noc­ke­by­bo. Hon an­ser att stopp­för­bu­det är ett stort pro­blem.

– Det här är yt­ter­li­ga­re ett ex­em­pel på att man in­te tän­ker på kon­se­kven­ser­na för hand­la­re och kun­der på tor­get. Man mås­te ha li­te fö­re­ta­gar­glas­ö­gon på sig när man be­slu­tar om sånt här, sä­ger hon.

Det var ett par må­na­der se­dan som skyl­tar­na om stopp­för­bud kom upp. Men att så många plat­ser för­svin­ner känns helt fel me-

ENGAGERAD. Tra­fik­kon­to­ret mås­te se om stopp­för­bu­det, me­nar Yvon­ne Fer­nell Ing­el­ström (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.