Fy­ra snab­ba om Tol­van

Bromma Tidning - - BROMMA -

Får gå i max 50 kilo­me­ter i tim­men. (Att jäm­fö­ra med tun­nel­ba­nan som får gå i uppe­mot 80 kilo­me­ter i tim­men)

Har runt 10 000 re­senä- rer var­je dag

Går längs med en 5,7 kilo­me­ter lång sträc­ka. Har, till­sam­mans med tvär­ba­nan, högst kund­nöjd­het bland SL:s oli­ka tra­fik­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.