Tio grip­na för gäng­mord

Bromma Tidning - - BROMMA -

I tis­dags mor­se gjor­de po­li­sen fle­ra till­slag i Stockholm och Uppsa­la där to­talt 10 per­so­ner greps, miss­tänk­ta för in­bland­ning i ett mord i Uppsa­la den 1 april. Någ­ra av dem greps i Väs­te­rort.

– Tre är miss­tän­ka för mord, sex är miss­tänk­ta för med­hjälp till mord och en är miss­tänkt för an­stif­tan till mord. Det är oli­ka miss­tan­ke­gra­der på de grip­na, sä­ger åkla­ga­re An­ne Sjö­blom och fort­sät­ter:

– Vi har gjort hus­rann­sak­ning­ar på fle­ra oli­ka plat­ser. Bland an­nat i Brom­ma, Spånga och Kis­ta, där vi har gri­pit någ­ra av dem. Men jag kan in­te sä­ga ex­akt var det har skett.

Be­slut om ifall de grip­na ska be­gä­ras häk­ta­de skul­le ske se­nast på fre­da­gen, ef­ter att den här tid­ning­en gick i tryck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.