En per­son rå­nad på bil i Väl­ling­by

Bromma Tidning - - BROMMA -

I mån­dags kväll blev en per­son rå­nad på sin bil Väl­ling­by.

– Det är en per­son som blir ho­tad och från­ta­gen sin bil i när­he­ten av Väl­ling­by cent­rum. Den var par­ke­rad och per­so­nen satt i bi­len, sä­ger Hå­kan Ahlgren, hand­läg­ga­re på po­li­sen Stockholm nord.

En­ligt upp­gif­ter ska gär­nings­man­nen ha ho­tat med nå­got slags va­pen, men vad för sorts va­pen vill po­li­sen in­te gå ut med. Bi­lä­ga­ren ska­da­des in­te fy­siskt vid hän­del­sen.

När den är tid­ning­en gick i tryck fanns ing­en miss­tänkt. Har du sett nå­got? Hör av dig till po­li­sen på 114 14.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.