Snart kom­mer hal­kan – dags att skaf­fa brod­dar

Bromma Tidning - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Har du hem­tjänst el­ler trygg­hets­larm, och är över 75 år? I höst kan du få gra­tis brod­dar av Stock­holms stad.

Må­let är att mins­ka hal­ko­lyc­kor­na och att du ska kän­na dig trygg att gå ut vin­ter­tid.

Här kan du häm­ta di­na brod­dar från och med den 17 ok­to­ber: Med­bor­gar­kon­to­ret, Blac­ke­bergs­plan 5 Frisk­vårds­cent­rum, Råck­sta­vä­gen 30 Re­cep­tio­nen Brom­ma stads­dels­för­valt­ning, Gustavslunds­vä­gen 151G

Pra­ta med din hem­tjänst om du själv in­te kla­rar att häm­ta di­na brod­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.