Väs­te­rorts skejt­park har gått i stå

Bromma Tidning - - BROMMA -

För ett år sen pla­ne­ra­des en skejt­park i Björ­klunds Hage i Nor­ra Äng­by ef­ter ett för­slag från för­e­ning­en Sub Sur­fers Väs­te­rort. Stads­de­len var po­si­tiv, kans­ke kun­de den stå klar re­dan året där­på. Men pla­ner­na la­des på is ef­ter att gran­nar hört av sig med syn­punk­ter.

– Vi bör­ja­de le­ta and­ra plat­ser och sen har and­ra sa­ker pri­o­ri­te­rats fö­re, sä­ger Pe­ter Dac­ke, en­hets­chef på Bromma stads­dels­för­valt­ning. Så pla­ne­ras det nå­gon park för Björ­klunds hage? – In­te som det ser ut just nu. Men vi ute­slu­ter in­te plat­sen och blir den aktuell så kom­mer vi ha ett sam­råd.

PÅ IS. Pla­ner­na på en skejt­park har gått i stå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.