20 in­brott i Bromma på en vec­ka

Bromma Tidning - - BROMMA -

Den se­nas­te vec­kan har det skett 20 bo­stads­in­brott i Bromma. Äp­pel­vi­ken, Smed­slät­ten, Noc­ke­by och Abra­hams­berg är ex­tra drab­bat.

– Det har kom­mit igång nu och man ska va­ra ex­tra upp­märk­sam på folk som rör sig i om­rå­det, sä­ger Le­na Törn­blom Löfquist, kom­mun­po­lis i Bromma.

Sam­ti­digt ska po­li­sen för­sö­ka öka sin när­va­ro ge­nom att åka runt i om­rå­de­na mel­lan larm.

– Vi vill att med­bor­gar­na ska kän­na att vi ser det här och vid­tar de åt­gär­der vi kan, sä­ger Le­na Törn­blom Löfquist.

Man hop­pas även kun­na gö­ra som för­ra året och ta in ryt­te­ri­et att pat­rul­le­ra ga­tor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.