Fak­ta hem­lös­het i Stock­holm

Bromma Tidning - - BROMMA -

To­talt rap­por­te­ra­des 2 420 per­so­ner va­ra hem­lö­sa i Stock­holms stad 2016. Av dem var 204 styc­ken 65 år el­ler äld­re. 2014 rap­por­te­ra­des to­talt 2 651 per- so­ner va­ra hem­lö­sa. Av dem var 151 styc­ken 65 år el­ler äld­re.

To­talt in­ne­bär det att den to­ta­la an­de­len rap­por­te­ra­de hem­lö­sa har mins­kat med 231 per­so­ner un­der de se­nas­te två åren. An­de­len äld­re hem­lö­sa har dä­re­mot ökat med 53 per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.