Va­pen och am­mu­ni­tion stals i Spånga

Bromma Tidning - - BROMMA -

Vid sju­ti­den på ons­dags­mor­go­nen kom ett larm till po­li­sen om ett in­brott i Sol­hem i Spånga.

– Det är ett va­pen­skåp som stu­lits från ett ga­rage un­der nat­ten, sä­ger Kjell Lind­gren på po­li­sens led­nings­cen­tral.

I va­pen­skå­pet för­va­ra­des fle­ra va­pen och am­mu­ni­tion. Po­li­sen ut­re­der hän­del­sen som grov stöld och upp­ma­nar vitt­nen som kan ha sett nå­got att hö­ra av sig till 114 14.

När den här tid­ning­en gick i tryck var ing­en gri­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.