Stock­holms­hu­sen

Bromma Tidning - - BROMMA -

Är ett sa­m­ar­be­te mel­lan Stock­holms­hem, Svens­ka Bo­stä­der, Familjebostäder och Stock­holm stad för att kun­na byg­ga hy­res­rät­ter i en hög takt.

In­ne­bär ett mer el­ler mind­re fär­digt kon­cept för byg­gan­de som gör pro­jekt­ti­der­na kor­ta­re och kost­na­der­na läg­re.

Må­let är 3500-5000 bygg­star­ta­de hy­res­rät­ter in­om kon­cep­tet fram till 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.