Pys­selfa­vo­ri­ten till Väl­ling­by cent­rum

Gil­lar du pys­sel? Det gör Anet­te Nils­son, som nu blir Pan­du­ro­å­ter­för­säl­ja­re i Väl­ling­by Cent­rum. – Det kan bli pys­sel­kur­ser, sä­ger hon.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Eve­li­na Hertz 073-600 69 36 eve­li­na.hertz@di­rekt­press.se

För­ra vec­kan öpp­na­de Pan­du­ro på över­vå­ning­en till Pre­sen­te­ri­an i Väl­ling­by cent­rum.

Äga­ren Anet­te Nils­son har haft bu­ti­ken i åt­ta år och ut­ö­kar nu med att bli Pan- du­ro­å­ter­för­säl­ja­re.

– Det blir up­pe på över­vå­ning­en. Det är en idé som har vux­it fram un­der som­ma­ren. Jag tyc­ker om pys­sel och har all­tid hål­lit på med det, sä­ger hon.

På ne­der­vå­ning­en finns Pre­sen­te­ri­an och café­et kvar som van­ligt, med hem­ba­kat som Anet­te ba­kar på mor­nar­na.

– På sikt tän­ker jag kans­ke kopp­la ihop pyss­let med café­et och ha pys­sel­kur­ser där. Jag har pra­tat med en kvin­na som gör scrap­books, men det be­ror ock­så på vad kun­der­na vill ha, sä­ger Anet­te.

FOTO: PRIVAT

NYÖPPNAT. Nu finns pys­sel­bu­ti­ken ovan­för Pre­sen­te­ri­an i Väl­ling­by cent­rum. Anet­te Nils­son (till hö­ger) och Tez­zan Wes­terlund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.