Hur är det med ci­vil­ku­ra­get?

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Ö

Nat­ten till 23/9-24/9 blev min si­doru­ta i fram­sä­tet kros­sad i Sto­ra mos­sens bac­ke (fle­ra bi­lä­ga­re var drab­ba­de en­ligt en för­bi­pas­se­ran­de). Regn och stark blåst var det av och till un­der någ­ra da­gar. Jag upp­täck­te det­ta som först ef­ter många da­gar. Hur är det med stock­hol­ma­rens med­mänsk­lig­het och ci­vil­ku­rage?! Kun­de ha va­rit vän­ligt om nå­gon ringt mig an­gå­en­de sön­der­kros­sa­de ru­tan, lätt att få upp­gif­ter om bi­lä­ga­ren på Trans­port­sty­rel­sen. Många per­so­ner går i den bac­ken var dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.