Ord­na en tav­la som vi­sar buss­av­gång­ar i Tra­ne­berg

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Ken­neth Holm­gren

Myc­ket klo­ka syn­punk­ter från Michell Malm­gren (21 ok­to­ber) om den ha­la, mör­ka bac­ken från T-ba­nan till Tra­ne­bergs­vä­gen. Dess­utom bor­de det fin­nas en tav­la vid T-ba­nans ut­gång som ta­lar om hur lång tid det är in­nan bus­sen kom­mer, av sam­ma typ som sit­ter vid håll­plat­sen. Då kan man vän­ta in bus­sen in­om­hus vid - ba­nan istäl­let för att stå och fry­sa vid håll­plat­sen.

Det kan väl in­te va­ra så svårt att ord­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.