Tju­var åter­vän­de till bu­tik – lås­tes in

Bromma Tidning - - BROMMA -

För­ra lör­da­gen miss­tänks tre poj­kar ha stu­lit ci­ga­ret­ter från en när­bu­tik i Jo­han­nelund. Li­te se­na­re sam­ma dag kom de till­ba­ka – vil­ket de fick ång­ra.

– När de gör det så har per­so­na­len låst in två av de tre i bu­ti­ken, sä­ger Hå­kan Thor på Väl­ling­by­po­li­sen.

För­u­tom stöld är en av poj­kar­na an­mäld för miss­han­del då han för­sök­te knuf­fa un­dan en per­son i per­so­na­len för att kun­na ta sig ut. Poj­ken har motan­mält per­so­na­len för att han blev fast­hål­len och ska ha fått en ör­fil. De miss­tänk­ta är i 15-års­ål­dern och två av tre är iden­ti­fi­e­ra­de, en­ligt po­li­sen.

RÖKTA. Tju­var­na fick med sig ci­ga­ret­ter förs­ta gång­en. FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.