De ska od­la vid sol­dat­tor­pet i Abra­hams­berg

En oan­vänd gräs­mat­ta vid det gam­la sol­dat­tor­pet i Abra­hams­berg ska om­vand­las till en blomst­ran­de stads­od­ling. Och al­la får va­ra med och på­ta.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz

Riks­by­bon Hen­rik Aldén har länge drömt om en plätt där Brom­ma­bor kan få od­la till­sam­mans. Re­dan för ett drygt år sen star­ta­des grup­pen Aba­od­lar­na där fle­ra od­lings­in­tres­se­ra­de bör­ja­de en­ga­ge­ra sig för att få till en bit mark nå­gon­stans i Brom­ma.

Ef­ter många tu­rer har nu grup­pen till sist lyc­kats: vid det gam­la sol­dat­tor­pet, det så kal­la­de Dragon­tor­pet, i Abra­hams­berg ska de nu för­verk­li­ga sin dröm.

Var­je sön­dag, tills dess att vin­tern läg­ger sig, träf­fas grup­pen bakom tor­pet och job­bar med od­lings­lot­ten. Re­dan nu har man fått till en häst­sko­for­mad plan­te­rings­y­ta och det finns pla­ner på att od­la bå­de blom­mor och grön­sa­ker till näs­ta sä­song. En bland­ning helt en­kelt.

– Vi ska för­sö­ka kö­ra li­te oli­ka sorts od­lings­sy­stem så att det blir kul för al­la, sä­ger Hen­rik Aldén.

För­hopp­ning­en är att träd­går­den ska växa yt­ter­li­ga­re med bland an­nat pall­kra­gar och det som del­ta­gar­na själ­va fö­re­slår.

– Kom­mer det nå­gon som vill od­la bin till ex­em­pel så tyc­ker vi att det lå­ter fan­tas­tiskt – det är en stor tomt bakom tor­pet, sä­ger Hen­rik Aldén.

Den som är su­gen på att gå med kan ba­ra dy­ka upp, el­ler gå med i Fa­ce­book­grup­pen Aba­od­lar­na.

GRÖNAFINGRAR? Här, vid Dragon­tor­pet i Abra­hams­berg, ska det od­las för fullt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.