Or­den grep­par tag och kra­mar åt runt hjär­tat

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA - Re­por­ter SO­FIA WHITE Pra­ta med mig! so­fia.white@ di­rekt­press.se

När jag kom­mer hem från job­bet sent och möts av mi­na ruf­si­ga små barn vid dör­ren så kän­ner jag bå­de lyc­ka – och sorg.

Sorg, för att jag tving­as fan­ti­se­ra ihop en bild av hur mi­na barns dag sett ut. Bil­den byg­ger jag ihop av någ­ra kort­fat­ta­de me­ning­ar från för­sko­le­per­so­na­len. Och, om jag har tur, någ­ra stapp­lan­de ord från bar­nen själ­va.

Me­ning­ar som ”Ätit pas­ta” gör mig över­lyck­lig och är guld i mi­na mam­ma-öron.

På si­dan 8 in­ter­vju­ar jag tre­barns­mam­man Eli­se Ar­win, som valt bort nor­men för att få mer tid med fa­mil­jen.

”Nu får jag se vad som hän­der dem var­je dag”, be­rät­ta­de Eli­se för mig.

Ord som grep­par tag och kra­mar om hjär­tat på den för­äl­der som all­tid käm­par mot ti­den. Läs in­ter­vjun med hen­ne och in­spi­re­ras!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.