Hoc­key­stjär­nor in­tar Sto­ra mos­sen

Till­hör du dem som knappt kan bär­ga dig in­nan vin­ter-OS drar igång i feb­ru­a­ri? Du har tur! Nu finns chans att se her­rar­nas hoc­key­stjär­nor på hem­ma­plan i Brom­ma.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Ellinor Prawitz

Det är i Sto­ra mos­sens is­hall som Tre kro­nor nu lad­dar upp in­för OS i Syd­ko­rea.

– Sto­ra mos­sen var i stort sett det en­da al­ter­na­ti­vet vi ha­de. Men det var ett bra al­ter­na­tiv för oss, det är gam­mal klas­sisk mark för oss som vux­it upp i Stor­stock­holms- om­rå­det, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Ri­kard Grön­borg.

Den som är ny­fi­ken på att se lands­lags­for­men in­nan OS är väl­kom­men att sät­ta sig på läk­ta­ren för att kol­la på ett trä­nings­pass – och i veckan ha­de de en hel del barn och unga i publi­ken.

– Ha­de jag va­rit i den ål­dern så ha­de jag hop­pat på chan­sen att få se när Tre kro­nor trä­nar. Och vi som job­bar här tyc­ker för­stås att det är kul att folk är där och vi­sar in­tres­se, sä­ger Ri­kard Grön­borg.

Rik­tigt al­la stjär­nor är dock in­te på isen i Mos­sen den här veckan – många är fort­fa­ran­de upp­tag­na av li­ga­spel. Men un­der näs­ta vec­kas trä­nings­pass ska trup­pen va­ra i prin­cip full­ta­lig.

– Vi får kän­na på for­men på mån­dag och tis­dag då he­la la­get är där. Nu ska vi bör­ja vår re­sa och max­i­me­ra vår pre­sta­tion på kort tid, sä­ger Ri­kard Grön­borg.

Sve­ri­ges förs­ta match i OS spe­las den 15 feb­ru­a­ri då Sve­ri­ge mö­ter Nor­ge.

FO­TO: ELLINOR PRAWITZ

STARSTRUCK. Nu finns chans att se lands­lags­stjär­nor i Sto­ra mos­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.