Läs det­ta och glöm in­te bort att kni­pa!

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA - Pra­ta med mig! so­fia.white@di­rekt­press.se SO­FIA WHITE Re­por­ter

Area 51, Bermu­dat­ri­ang­eln och ... bäc­ken­bot­ten? Jag er­kän­ner, in­nan jag fick barn var des­sa musk­ler li­ka mys­tis­ka för mig som plat­ser­na upp­ra­da­de in­nan. Det där med knip, ha­de jag hört i för­bi­far­ten på MVC. Kan hän­da att jag till och med fus­kat med dem. Syns musk­ler­na in­te så finns de in­te, el­ler?

För många mam­mor jag har pra­tat med är det nog först ef­ter att den där var­ma, fju­ni­ga be­bi­sen med sto­ra ögon tit­tat ut, som de verk­li­gen kän­ner av att krop­pen, och bäc­ken­bot­ten, för­sva­gats. Ett hopp på studs­mat­tan el­ler en kraf­tig nys­ning vi­sar sig mer än krop­pen kla­rar av.

Tur då att ve­ta att det går att trä­na upp des­sa mys­tis­ka musk­ler. I veckan följ­de vi med trä­na­ren Li­sa Fran­ke som spe­ci­a­li­se­rat sig på just trä­ning för ny­bliv­na mam­mor, med allt vad det in­ne­bär. Är du ny­fi­ken på att gå till bot­ten med bäc­ken­bot­ten själv? Blädd­ra fram till re­por­ta­get!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.