Ge­ne­röst pan­tat, Brom­ma!

Bromma Tidning - - BROMMA -

Brom­ma­bor­na är bå­de mil­jöklo­ka och ge­ne­rö­sa när det gäl­ler pant­ning av bur­kar och pet-flas­kor. I den nya su­per­pant-au­to­ma­ten på Brom­ma ÅVC har det näm­li­gen sam­lats in he­la 144 634 kro­nor till väl­gö­ren­het un­der 2017. I au­to­ma­ten kan den som pan­tar töm­ma he­la säc­kar med bur­kar och flas­kor sam­ti­digt. Pan­ten be­ta­las se­dan ut an­ting­en via PayPal, ku­pon­gin­lö­sen el­ler kan skän­kas till väl­gö­ren­het. Väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner­na som fått ta del av Brom­ma­bor­nas pant­peng­ar är BRIS, Wa­te­raid, Stads­mis­sio­nen och Ra­di­o­hjäl­pen.

FO­TO: RETURPACK

GE­NE­RÖST. På Brom­ma ÅVC har det pan­tats så det ry­ker om det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.