VISS­TE DU ATT…

Bromma Tidning - - BROMMA -

Carl Kron­berg, lä­ra­re i Ung Fö­re­tag­sam­het på Brom­ma gym­na­si­um har vun­nit pri­set Boosting the ca­pi­tal som de­las ut av Stock­holms han­dels­kam­ma­re och går till per­so­ner som gjort Stock­holm mer in­no­va­tivt och in­klu­de­ran­de. Carl får det för ”sitt en­ga­ge­mang och eldsjäls­driv” som lä­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.