Mäk­lar­nas trick för att loc­ka oss

Bromma Tidning - - HEMMA -

För­ra veckan veckan fick en lägenhet stor upp­märk­sam­het då den är ostaj­lad, ostä­dad och ochar­mig. Men stic­ker an­non­sen ut? Nja, vi ro­ta­de i ar­ki­ven och hit­ta­de en fem and­ra till­tag som har fått upp­märk­sam­het på Stock­holms bo­mark­nad ge­nom åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.