Sa­m­ar­be­tet med rap­pa­ren Pet­ter gav ett ex­tremt stort in­tres­se

Bromma Tidning - - HEMMA -

No­tar tar till ett klas­sisk kän­dis­re­klam-knep och lå­ter ar­tis­ten Pet­ter skri­va de­ras bo­stads­an­non­ser. Med for­mu­le­ring­ar som ”snyggt fi­lad hörn­trea med lo­van­de ef­ter­fest­om­rå­den” och ”to­ki­so­le­rat vil­ket gör att ni kan väsnas, slåss och gö­ka högt ut­an att gran­nen gnäl­ler” får an­non­se­ring­en stort me­di­alt in­tres­se. – Det här var ett grepp som var ogjort ti­di­ga­re. In­tres­set var ex­tremt, varen­da tid­ning, tv och ra­dio i Sve­ri­ge tog upp fe­no­me­net. AL­LA såg an­non­sen, al­la bo­stä­der­na flög av hyl­lor­na minns jag, sä­ger Niklas Bern­t­zon, mäkla­re på Eklund Stock­holm New York som drog igång sa­m­ar­be­tet med Pet­ter.

FO­TO: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.