Po­li­sen: Svårt att sät­ta dit ratt­sur­fa­re

Bromma Tidning - - BROMMA -

Från och med nu är det strängt för­bju­det att fipp­la med mo­bil­te­le­fo­nen när du kör bil. Men än­nu sak­nas pre­ju­di­kat och ing­en vet vad bö­tes­be­lop­pet ska lan­da på. I tis­dags tog po­li­sen en sms:an­de bi­list av en slump. Pro­ble­met var ba­ra att han er­kän­de.

– Nu går det till åkla­ga­re som be­stäm­mer bö­tes­be­lop­pet. Vi mås­te få en som ne­kar till brott, så att det går till tings­rätt för en fäl­lan­de dom så att vi kan få ett fast be­lopp och en bot­kod på ratt­sur­fan­det. Det är så ty­piskt svenskt! De hit­tar på en ny lag men kan in­te sä­ga vad det ska kos­ta, sä­ger Fred­rik Ståhle på po­li­sens ope­ra­ti­va re­gi­o­na­la tra­fik­sek­tion.

Han sä­ger att po­li­sen nu ska sat­sa li­te ext­ra för att sät­ta dit ratt­sur­far­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.