Kvin­na häk­tad ef­ter miss­tänkt mord

Bromma Tidning - - BROMMA -

En man av­led nat­ten mel­lan fre­dag och lör­dag för­ra vec­kan i en lä­gen­het i Häs­sel­by strand, ef­ter att ha ska­dats med ett stick­före­mål.

Po­li­sen lar­ma­des av en pri­vat­per­son som hört stök och bråk från lä­gen­he­ten. Man­nen, som är i 60-års­ål­dern, ha­de ska­dats svårt av ett stick­före­mål. Han av­led se­na­re av si­na ska­dor.

En kvin­na som be­fann sig i lä­gen­he­ten greps och an­hölls se­na­re miss­tänkt för mord. En­ligt Mag­nus Osvald, sek­tions­chef på grova brott i Sol­na, sit­ter kvin­nan häk­tad se­dan i mån­dags.

FOTO: LEIF OLDENBURG

PÅ PLATS. Den miss­tänk­ta kvin­nan be­fann sig i lä­gen­he­ten när po­li­sen kom till plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.