Ge även gå­en­de snöröj­ning!

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Kerstin San­de­li­us, PRO Brom­ma Cent­rum

Stock­holm stad har fat­tat be­slut om att pri­o­ri­te­ra skott­ning och sand­ning av cy­kel­ba­nor fram­för trot­to­a­rer för gå­en­de. Ett häp­nads­väc­kan­de be­slut! Man kan nog kon­sta­te­ra att ris­ken att ram­la och bry­ta ar­mar och ben är väl så stor för de gå­en­de, in­te minst de många äld­re. Riv upp det­ta be­slut och se till att vi har en snöröj­ning värd nam­net på vå­ra trot­to­a­rer!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.