”Bra med hund­rast­går­dar”

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Si­ri

Svar på in­sän­da­re ”Nej tack till hund­rast­gård”, 3 feb­ru­a­ri 2018: Jag är en ni­o­å­rig flic­ka som in­te är hundä­ga­re men som än­då vill tyc­ka till om in­läg­get. Jag tyc­ker det är bra med hund­rast­går­dar. Jag tyc­ker det är sant det du skri­ver, om att det finns fi­na grön­om­rå­den här i Brom­ma.

Men om man vill släp­pa sin hund lös så är en hund­rast­gård ett bra till­fäl­le. Plus att det är kop­pel­tvång i Stock­holm och då får ald­rig hun­dar springa fritt här. Det är ock­så bra för de hun­dar som har svårt att träf­fa and­ra hun­dar, att få träf­fa and­ra hun­dar ut­an kop­pel. Och det är svårt för hun­dar­na att le­ka med kop­pel. Det är ock­så bra för hun­dar­na att få springa av sig in­nan man går hem. En hund­rast­gård är in­te ba­ra för att baj­sa i.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan. IN­TE BA­RA BAJS. Hund­rast­går­dar be­hövs visst i Brom­ma, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.