Poj­kar rå­na­des på peng­ar vid ki­osk

Bromma Tidning - - BROMMA -

För­ra lör­da­gen rå­na­des två poj­kar på Sör­gårds­vä­gen i Spånga när de skul­le mö­ta upp någ­ra vän­ner vid en ki­osk. Hän­del­sen in­träf­fa­de vid halv nio på kväl­len.

– De om­ring­a­des av tre gär­nings­män i fem­ton­års­ål­dern, som ho­ta­de att ta fram kniv om de in­te gav dem peng­ar, sä­ger Kjell Hellström vid Rin­ke­by­po­li­sen.

Ing­en ska­da­des vid hän­del­sen som ru­bri­ce­ras som rån ef­tersom att si­tu­a­tio­nen blev hot­full.

– Vår ung­doms­grupp job­bar med det här och hål­ler på att re­da ut det, sä­ger Kjell Hellström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.