Vem vill skri­va en bok med le­go i hå­ret?

Bromma Tidning - - BROMMA - VECKANS KÄNS­LA

Li­vet som mam­ma bju­der på stän­di­ga över­rask­ning­ar. I vec­kan har jag till ex­em­pel hit­tat le­go­bi­tar un­der täc­ket, i hå­ret (ja det går om bar­nen kläm­mer fast en hår­slinga mel­lan två Duplo) och i smör­pa­ke­tet (nom­nom).

Nåt som för­äld­ra­li­vet där­e­mot in­te bju­der på är tid. Hem­ma har jag en lis­ta på halv­fär­di­ga pro­jekt som jag och min man på­bör­jat. Som vårt mat­bord som må­lats om, men in­te lac­kats – och som fär­gar av sig på bå­de bul­lar och fi­kagäs­ter. El­ler som den där boken jag på­bör­ja­de 2014 och nu ... tap­pat bort.

Sum­man av kar­de­mum­man (mam­ma­li­vet ger i al­la fall fri­kort till kly­schi­ga ut­tryck) är att jag blir väl­digt im­po­ne­rad av män­ni­skor som lyc­kas ro iland ett dröm­pro­jekt, trots att de job­bar hel­tid och ma­nö­vre­rar ett fa­mil­je­liv. På si­dan 8 kan ni lä­sa om två så­da­na Väs­te­rorts­mam­mor!

SO­FIA WHITE Re­por­ter

GLAD. Mitt bäs­ta vårtecken? Att gå hem från job­bet när det fort­fa­ran­de är ljust ute!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.