Besvi­kel­sen: Al­vik mis­sa­de se­mi­fi­nal

Bromma Tidning - - BROMMA -

Det blev ing­en tred­je gång­en gillt för Al­vik basket. Med 71-55 tog Vis­by la­di­es hem se­gern i den tred­je och av­gö­ran­de kvarts­fi­na­len mel­lan Vis­by och Al­vik basket i bas­ket­li­gan dam för­ra vec­kan.

– Det var ju in­te det vi ha­de hop­pats på, så är det. Men sam­ti­digt ska sä­gas att Vis­by är ett bra lag och de gjor­de två rik­tigt bra mat­cher, sä­ger Al­viks klubb­di­rek­tör Da­vid McCann.

Där­med gick Vis­by vi­da­re till att mö­ta Umeå­la­get Udo­mi­na­te i se­mi­fi­nal.

– Det ha­de va­rit fan­tas­tiskt att fort­sät­ta till se­mi­fi­na­len och se vad som kun­nat hän­da där. Men så här är det i id­rott, det är ba­ra en som kan vin­na, sä­ger Da­vid McCann.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.