Stor­se­ger för Bromma gym­na­si­um

Bromma Tidning - - BROMMA -

För­ra vec­ken sam­la­des Stockholms gym­na­sie­sko­lor på mäs­san ”En­t­re­pre­nörs­skap på rik­tigt” för att se Stockholms bäs­ta UF-fö­re­tag pri­sas. För Bromma gym­na­si­um blev mäs­san en rik­tig grand slam. He­la fem av sko­lans fö­re­tag pri­sa­des för si­na in­sat­ser i sex oli­ka ka­te­go­ri­er. Däribland Al­ti­tu­de Filming UF som vann det störs­ta pri­set, Årets UF-fö­re­tag, med sin af­färsidé som går ut på att ska­pa film och foto till fö­re­tag med hjälp av drö­na­re.

Till­sam­mans med Tem­pus Novum UF, en nät­ba­se­rad ur­ma­ka­re, som pri­sa­des som årets wildcard, får de re­pre­sen­te­ra Bromma gym­na­si­um på SM i Ung fö­re­tag­sam­het i maj.

FOTO: UF STOCK­HOLM

VINNARE. Al­ti­tu­de filming UF blev årets UF-fö­re­tag i Stock­holm för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.