Nya par­ke­rings­au­to­ma­ter­na i Bromma sa­bo­te­ra­des di­rekt

Knappt ha­de Brom­mas par­ke­rings­au­to­ma­ter hun­nit kom­ma upp in­nan fle­ra av dem ut­sat­tes för sa­bo­tage.

Bromma Tidning - - BROMMA - El­li­nor Prawitz 073-600 69 31 el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

I slu­tet av ja­nu­a­ri in­för­des par­ke­rings­av­gif­ter på ga­tor­na i fle­ra de­lar av Bromma. I och med det har par­ke­rings­au­to­ma­ter pop­pat upp här och var som svam­par ur jor­den.

Men knappt hann p-au­to­ma­ter­na kom­ma på plats in­nan fle­ra av dem bli­vit för­stör­da. Tre au­to­ma­ter, en i Jo­han­nes­fred, en i Sto­ra Mos­sen och en på grän­sen mel­lan Olov­slund och Ålsten har täckts med en gul hu­va som med­de­lar att au­to­ma­ten är av­stängd på grund av sa­bo­tage.

När­ma­re be­stämt har de bli­vit ned­klott­ra­de.

En­ligt Erik Söderberg på tra­fik­kon­to­rets press­tjänst har man ing­et ge­ne­rellt pro­blem med att p-au­to­ma­ter­na i Stock­holm sa­bo­te­ras.

”Gans­ka ovan­ligt”

– Det är gans­ka ovan­ligt och ver­kar va­ra lo­kalt i det här fal­let. Sen fö­re­kom­mer det all­tid ska­de­gö­rel­se men just det här ver­kar va­ra en lo­kal grej, sä­ger han.

Be­ty­der det att man får stå gra­tis på de ga­tor­na in­nan au­to­ma­ter­na åt­gär­dats?

– Nej, man mås­te fort­fa­ran­de be­ta­la och Be­ta­laP (sta­dens app reds anm.) är det enk­las­te sät­tet.

Vad tän­ker du kring att au­to­ma­ter­na har sa­bo­te­rats?

– Jag kan in­te spe­ku­le­ra i var­för de har bli­vit det, vi ba­ra kon­sta­te­rar att de har sa­bo­te­rats och vi kom­mer åt­gär­da det.

Ska­de­gö­rel­sen på al­la tre au­to­ma­ter har po­li­san­mälts.

Man mås­te fort­fa­ran­de be­ta­la.

FOTO: EME­LIE HENRICSON/ EL­LI­NOR PRAWITZ

SERIESABB. Tre p-au­to­ma­ter i Bromma för­stör­des i för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.