Så tyck­te publi­ken

Bromma Tidning - - BROMMA - KÄLLA: Väs­ter­leds träd­gårds­stads­för­e­ning

Publi­ken fick sva­ra på frå­gan: ”Vil­ka par­ti­er tyc­ker du gav ett tyd­ligt och be­grip­ligt be­sked i frå­gor som är vik­ti­ga för dig?” Mil­jö­par­ti­et: 24 st Li­be­ra­ler­na: 23 st Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na: 18 st Krist­de­mo­kra­ter­na: 16 st Väns­ter­par­ti­et: 13 st Mo­de­ra­ter­na: 13 st Cen­ter­par­ti­et: 9 st So­ci­al­de­mo­kra­ter­na: 2 st Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv: 1 st

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.