SD i Stads­hu­set

Bromma Tidning - - STOCKHOLM -

I va­let 2014 fick Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na 5,2 pro­cent av rös­ter­na i Stockholms stad. Par­ti­et till­de­la­des sex man­dat, men se­dan dess har tre namn hop­pat av el­ler tving­ats läm­na si­na plat­ser. Par­ti­ets full­mäk­ti­ge­grupp be­står av Mar­tin West­mont, Per Oss­mer och Dan Ka­re­li­us­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.