För­tä­ring på mat­cher

Bromma Tidning - - STOCKHOLM -

IQ har lå­tit Novus gö­ra en un­der­sök­ning bland bo­en­de i Stock­holm, Gö­te­borg och Mal­mö.

To­talt del­tog 1074 per­so­ner mel­lan 18-79 år. Mel­lan 1-20 mars fick del­ta­gar­na sva­ra på frå­gor i en slump­vis re­kry­te­rad web­ben­kät. I Stock­holm del­tog 613 per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.