Från vin­ter till vår

Bromma Tidning - - TYCK OM! -

Än är det vin­ter. Snö­fling­or­na dan­sar till­sam­mans med sol­strå­lar­na som ly­ser upp de­ras färd. Snö­fling­or­na da­lar sak­ta ner de bil­dar glitt­ran­de vi­ta täc­ken runt trä­den. Trä­den ser nak­na och leds­na ut. Nu är det ba­ra att vän­ta på vå­ren. Som väc­ker upp vin­den och den bju­der upp trä­dens dan­sö­rer till dans

Le­na Johansson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.