En man häk­tad miss­tänkt för våld­täkt

Bromma Tidning - - BROMMA -

På lång­fre­da­gen ut­sat­tes en kvin­na för en över­falls­våld­täkt i Ulvsun­da när hon var på väg hem från sitt ar­be­te. Någ­ra da­gar se­na­re kun­de en miss­tänkt man gri­pas.

Man­nen är nu häk­tad och den 19 april är ut­satt da­tum för att väc­ka åtal. Men åkla­ga­re To­mas Matts­son tror in­te att man kom­mer va­ra re­do att väc­ka åtal re­dan då.

– Jag tror in­te att vi hin­ner klart så som det ser ut just nu, vi in­vän­tar svar på vis­sa ut­red­nings­åt­gär­der som vi har vid­ta­git. Men jag kan in­te sä­ga nå­got just nu, sä­ger han.

To­mas Matts­son vill in­te ge någ­ra yt­ter­li­ga­re kom­men­ta­rer om ut­red­nings­lä­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.