Där­för tving­as Kjell be­ta­la

Bromma Tidning - - BROMMA -

I förs­ta hand är det den per­son som ären­det gäl­ler, i det här fal­let hus­vagn­sä­ga­ren, som ska be­ta­la fak­tu­ror­na som Kro­no­fog­den skic­kar ut i sam­band med att av­hys­ning­en skett.

Men om den per­so­nen in­te kan be­ta­la fal­ler i stäl­let be­tal­nings­skyl­dig­he­ten på den som an­sökt om Kro­no­fog­dens hjälp, det vill sä­ga Kjell och Äng­by cam­ping.

VETERAN. Kjell Per­ninge har dri­vit Äng­by cam­ping se­dan mit­ten av 90-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.