Få stöd med di­na syn- och hör­sel­hjälp­me­del

Bromma Tidning - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Träf­fa Väs­te­rorts hem­in­struk­tö­rer Ing­e­la Dah­ling och Yvon­ne Ols­son som ger råd och stöd för dig med syn- el­ler hör­sel­pro­blem. Te­le­fon: 08-508 017 39 25 april på Tu­nets se­ni­or­bo­en­de Råck­sta­vä­gen 30, kloc­kan 11–12 2 maj på Mäl­ar­bac­ken vård & om­sorgs­bo­en­de • Blac­ke­bergs­bac­ken 41, kloc­kan 11–12 24 april på Tra­ne­bergs se­ni­or­bo­en­de Tra­ne­bergs­vä­gen 45, kloc­kan 10.30–11.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.