Spa­na ef­ter grod­djur i Olov­slund den 4 maj

Bromma Tidning - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Följ med på grod­djurs­spa­ning och stu­de­ra vat­ten­sa­la­mandrar­nas lek. Vi sam­las vid Olov­slunds­dam­men kloc­kan 21 den 4 maj.

ock­så bra att ha när du spa­nar ef­ter grod­djur.

Gui­de för kväl­len är bi­o­lo­gen Ste­fan Lund­berg som stu­de­rat grod­dju­ren här un­der många år och Mar­ti­na Ki­i­bus, eko­log, som be­rät­tar om Olov­slunds­sko­lans ele­vers in­sat­ser för sa­la­mandrar­na.

Ar­ran­gör: Stock­holms stad. Kon­takt: Mar­ti­na Ki­i­bus, te­le­fon 073-786 38 28.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.