Eld­ning av träd­gårds­av­fall

Bromma Tidning - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Un­der förs­ta vec­kan i maj (vec­ka 18) får tor­ra gre­nar el­das i träd­går­dar i Stock­holms kom­mun. En för­ut­sätt­ning är att gre­nar­na är helt tor­ra och att bra­san he­la ti­den får or­dent­ligt med sy­re. Det får in­te upp­stå olä­gen­he­ter för om­giv­ning­en.

I april vår­stä­dar vi Brom­mas park- och na­tur­mark

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.