Kurs i hjärt-lung­rädd­ning och bar­no­lycks­fall 23 april

Bromma Tidning - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Öpp­na för­sko­lan an­ord­nar en kurs i hjärt- lung­rädd­ning och bar­no­lycks­fall den 23 april kloc­kan 18, för­an­mä­lan på Vin­je­ga­tan 8 i Blac­ke­berg el­ler te­le­fon: 08-508 061 50. Be­sök Öpp­na för­sko­lan: mån­dag, tors­dag och fre­dag kloc­kan 9–16 samt ons­dag kloc­kan 9–14 för al­la åld­rar. Tis­dag kloc­kan 9–16 har vi ba­bycafé för barn 0–8 må­na­der. Sångstund var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.