Frö­by­tar­dag 15 april

Bromma Tidning - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Kom och byt di­na frö­er och plan­tor mot nya sor­ter la­gom till vå­ren. Nå­got för al­la od­lings­in­tres­se­ra­de! Du kan ex­em­pel­vis by­ta frö­er, för­kul­ti­ve­ra­de plan­tor, pe­ren­ner, sätt­po­ta­tis, red­skap, kruk­väx­ter, kru­kor el­ler träd­gårds­böc­ker.

Sön­dag den 15 april kloc­kan 12–13.30, Brom­ma med­bor­gar­kon­tor. Blac­ke­bergs­plan 5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.