Vi so­par bort san­den från ga­tor­na

Bromma Tidning - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

När det in­te läng­re är mi­nus­gra­der på nat­ten bör­jar Stock­holms stad ta bort sand och grus från ga­tor­na. För att det in­te ska dam­ma spo­lar vi vat­ten sam­ti­digt som vi so­par. I in­nersta­den är må­let att sand­sop­ning­en ska va­ra klar 1 maj och i yt­tersta­den 15 maj. Du kan hjäl­pa till ge­nom att föl­ja par­ke­rings­reg­ler­na och ge­nom att hål­la trot­to­a­rer­na fria. Läs mer på stockholm.se/sand­sop­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.