Följ vår nya podd-se­rie!

Bromma Tidning - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Stockholm väx­er snab­ba­re än nå­gon­sin och det syns öve­rallt. Men vad görs egent­li­gen just nu, och var­för? Och hur kom­mer det att bli fram­ö­ver? Hur ser bo­stads­må­let ut? Vad hän­der med vå­ra grön­om­rå­den? Och hur tän­ker vi an­norlun­da när vi byg­ger när du föl­jer vår nya poddse­rie Stockholm

väx­er. Hör ex­per­ter pra­ta om allt ifrån stads­pla­ne­ring, smar­ta kli­mat­lös­ning­ar och so­ci­al håll­bar­het. Och hör ock­så vad du som stock­hol­ma­re tyc­ker om den väx­an­de sta­den. vax­er.stockholm.se/podd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.