Bygg en ny sim­hall i Väl­ling­by istäl­let

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Vik­tor Ka­lin, Väl­ling­by

Den an­stå­en­de re­no­ve­ring­en av Väl­ling­by sim­hall upp­skat­tats till ca 400 mil­jo­ner kro­nor. En­ligt fle­ra ar­tik­lar jag ta­git del av kos­tar ett ny­byggt, kom­mu­nalt bad­hus 50 mil­jo­ner kro­nor för minsting­va­ri­an­ten och upp till 800 mil­jo­ner kro­nor för ett stort även­tyrs­bad. Jär­fäl­las nya gi­gan­tis­ka sim­hall om 8000 kvadrat­me­ter med en 50 me­ters-bas­säng, två mind­re poo­ler med 32 gra­der, två vat­ten­rutsch­ka­nor, varav den ena med ring­ar, ett vat­ten­land för barn och bub­bel­pool, kos­ta­de 290 mil­jo­ner kro­nor.

Istäl­let för att re­no­ve­ra Väl­ling­bys be­fint­li­ga bad kan de ju säl­ja fas­tig­he­ten som ba­det är i idag och byg­ga ett nytt bad på an­nan plats, till ex­em­pel ovan­på tun­nel­ba­ne­spå­ren och par­ke­ring­en vid bussta­tio­nen.

Spa­ra på skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar - sälj Väl­ling­by sim­hall och bygg nytt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.