Dikt: Vår­lig luft­fart

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Carl-Ot­to Beckvid

Flyg­tra­fi­ken, i många må­na­der ned­lagd, åter­upp­tas nu med tä­ta vår­flyg­ning­ar re­dan fö­re kloc­kan sju. Vi hop­pas ofo­get ge­nast stop­pas, sä­ger na­tur­ligt­vis mil­jökor­rekt­tän­kan­de folk, i sin bul­ler­be­gräns­nings­i­ver, omed­vet­na om, att det jag be­skri­ver är vår­in­red­nings­flyg­ning­ar till tal­gox­pa­rets få­gel­holk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.